KONTAKT

Vill du ställa ut på mässan?

Klas Pettersson
klas.pettersson@svenskamassan.se
0708-808028

Christian Pfolz
christian.pfolz@svenskamassan.se
0707-616701

Boka monter

Boka monter

Shopping Village och LGCT & SHW

I priset ingår tält, el och ramptext. Priserna är baserade på kvadratmeter och hur många öppna sidor varje yta har. Det senare innebär mer ramptext och större exponering. Grundavgift och försäkring tillkommer. Alla priser är exkl. moms

Grundavgift och försäkring

Grundavgift på 6 500 SEK och försäkring på 1450 SEK tillkommer utöver monterhyra.

Faktureras vid bekräftelsen.

Samutställare

3250 SEK / samutställare.

Samutställare får samma exponeringsmöjligheter och information som huvudutställaren samt alla utskick gällande mässdeltagandet. Samutställare kan också anmälas separat via Utställarservice Online

Företagsinformation

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor 20% av platshyran faktureras och förfaller till betalning 180 dagar före mässans öppnande. Resterande platshyra förfaller till betalning 60 dagar före mässan. Tekniska tjänster förfaller till betalning 14 dagar före mässans öppnande. Faktura utsändes 30 dagar före förfallodag. Vid betalning efter förfallodagen tillkommer dröjsmålsränta med 2% per mån. Annullering av kontrakt medför icke befrielse från erlägg ande av beställd plats hyra.

Moms tillkommer på alla priser.

VAT-registration Non-Swedish traders with no permanent establishment in Sweden are liable for VAT. Exhibitors that sell directly to the consumer/end-user must register for VAT with the Swedish Tax Authority in Stockholm. For more information about this and VAT refund of your expenses in Sweden please visit www.vatadviser.se.

Säkerhets- och tekniska bestämmelser

Allmänna villkor för utställare vid mässa

Villkor för behandling av personuppgifter

Personuppgifter som du lämnar i ansökan/intresseanmälan/avtal inom ramen för ett kund-/avtalsförhållande, behandlas av Svenska Mässan, Hotel Gothia Towers och av företag som koncernen samarbetar med, för administration och fullgörelse av ingångna avtal.

Personuppgifterna utgör vidare underlag för bland annat marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik.

Personuppgifterna kommer också att behandlas för marknadsföringsändamål av Svenska Mässan och Hotel Gothia Towers och av företag som koncernen samarbetar med. Läs integritetspolicy

Om det visar sig att Leverantören måste ställa in Mässa eller Arrangemang del i Mässan har Utställaren rätt att återfå de till Leverantören erlagda kostnaderna, men ej någon rätt till skadestånd eller annan ersättning.